Частните фирми в Сливенско плащат по – малки заплати от държавния сектор