31 работодатели от Европа и страната с предложения за работа на международна трудова борса във Варна

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър

11/10/2018 19:00
източник


31 работодатели от Европа и страната представиха своите предложения за работа на Международна трудова борса „Европейски ден на труда”. Събитието бе организирано от Агенцията по заетостта, в качеството й на член на EURES мрежата, на 10 октомври 2018 г. във Варна, съвместно с нейните териториални структури. Над 350 желаещи да натрупат трудов опит в чужбина посетиха срещата и имаха възможността да разговарят лично с представители на компании от 14 държави.

На специално подготвените щандове на бизнеса от Германия, Великобритания, Франция, Словения, Словакия, Хърватия, Холандия, Дания, Ирландия, Австрия, Полша, Румъния, Швеция, Чехия,  както и България, присъстващите представиха своите автобиографии и се запознаха с условията на труд и изискванията за заемане на обявените работни позиции. Предложенията на работодателите бяха предимно в сферата на туризма, ресторантьорството, металургията, строителството, IT-сектора, инженерството, месопреработвателната индустрия, автомобилостроенето и др.

Представителите на EURES мрежата информираха и консултираха присъстващите за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните – членки на EURES. Те представиха възможностите за съдействие при кандидатстване на работа и демонстрираха нагледно услугите на EURES мрежата. По време на борсата бяха презентирани и условията на живот и труд в страните от ЕС.

Подадени бяха близо 600 автобиографии към работодателите на борсата, като търсещите работа лица се насочваха към повече от една компания, набираща персонал. Свободните работни места са за елтехници, шлосери, заварчици, бояджии метални конструкции, аниматори, готвачи, масажисти, камериерки, шивачи на обувки, месари, работници в кланици, водопроводчици, работници в автомобилната индустрия, сезонни работници в селското стопанство, работници в хранителната промишленост, както и много други. Най-голям интерес бе проявен към работните места в сферата на туризма, инженерството и строителството.

Международната трудова борса бе приветствана от областния управител на Варна Стоян Пасев, който  пожела успех на включилите се фирми и търсещите работа, като изрази надеждата, че това е един от ефективните пътища за създаване на квалифицирана работна ръка. Кремена Калчева, главен директор на главна дирекция „Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта, която също се обърна към участниците и гостите на събитието, подчерта значимостта на националния трудов пазар. В този контекст тя определи ролята на EURES мрежата в две посоки: от една страна, възможността българските кадри да трупат ценен опит и да повишават своята квалификация в други държави, а от друга, EURES мрежата като възможност и за нашите сънародници в чужбина да получават информация за работните места в България и да се завърнат, придобили опит при европейски стандарти.

Официални гости на събитието бяха още местни представители на бизнеса и синдикални организации, които също пожелаха успех на международното събитие.

Това събитие се осъществява във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.


Още Новини